Základní škola Ostrava - ProskoviceMŠ se nachází v klidném prostředí v blízkosti lesa. Její kapacita je 50 dětí. Ta je již po dobu několika let plně vytížena. V roce 2003 byla provedena rekonstrukce budovy. Prostory a prostorové uspořádání MŠ dostatečně vyhovují skupinovým i individuálním činnostem. V budově MŠ se nachází školní jídelna, ve které se připravují jídla pro MŠ, ZŠ i pro cizí strávníky. 

Další informace o Mateřské škole >>

 
 

Dne 7. 5. 2019 od 8.00 – 16.00 hodin se koná

ZÁPIS   DO   MATEŘSKÉ  ŠKOLY

v budově MŠ Ostrava-Proskovice, Buková 245/2a

Předškolní docházka je povinná pro děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou pátého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit takové dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 MŠ nabízí: 

 • návštěvy malých divadelních společností v MŠ
 • společná tvořivá odpoledne s rodiči
 • spolupráce se žáky ZŠ a ostatními složkami v obci
 • exkurze - jízdárna, přírodovědní centrum, lesní škola
 • týdenní ozdravný pobyt, lyžařský a plavecký kurz
 • atletika pro děti ve spolupráci s AK SSK Vítkovice

Zájmové kroužky pro děti:

 • Kouzlení s hlínou
 • Kroužek angličtiny

K zápisu přineste:

 • Občanský průkaz a rodný list dítěte
 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou lékařem
 • Informace o zpracování osobních údajů dítěte
Formuláře máte možnost si stáhnout na webových stránkách školy

www.zs-proskovice.cz


 Náhled ke článku Duben 2019
Duben 2019
Poslední aktualizace: 2.4.2019  

..zobrazit detail


GDPR Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Ocenění společnosti Scio
Úřední deska

Kateřina Rusková
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách projektu a Facebooku

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013 Komunita evropských škol Evropské strukturální a investiční fondy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Statutární město Ostrava
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace