Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2019/2020

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ostrava – Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Požadí čísloKritériaBodové hodnoty
1. Trvalý pobyt dítěte na území statutárního města Ostrava, obvodu Proskovice (u cizinců prokázání statutu rezidenta). 20
2.

Dítě, které nejpozději před 01. 09. 2019 dosáhne čtyř let věku a má trvalý pobyt na území statutárního města Ostravy.

20
3.

Trvalý pobyt dítěte na území statutárního města Ostravy.

18
4.

Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku

15
5.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (předpokládaná integrace), které doporučilo školské poradenské zařízení, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to dle podmínek MŠ. Toto kritérium lze zohlednit pouze u dětí narozených do 31. 8. příslušného kalendářního roku.

8
6.

V MŠ se již vzdělává sourozenec.

3
7. Do MŠ se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně).
2
 

 

  • V případě shody v pořadí při stejném počtu získaných bodů, budou děti seřazeny podle data narození od nejstarších po nejmladší. V případě shody v pořadí při stejném datu narození, budou děti seřazeny podle abecedy (příjmení a jméno).

  • Pobyt dítěte se posuzuje vždy ke dni vydání rozhodnutí

    • Předložením občanského průkazu alespoň jednoho z rodičů s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy, obvodu Proskovice

    • Předložením nájemní smlouvy, případně jiného dokumentu, který prokazuje úmysl žít na území statutárního města Ostravy, obvodu Proskovice

  • Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze pouze děti podrobené pravidelnému očkování ( § 34 odst. 5 zákona č. 561/ 2004 Sb., a ustanovení §50 zákona č. 258/2000 Sb. )

  • Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v individuálních případech hodných zvláštního zřetele i bez ohledu na celkový počet získaných bodů – osiření, závažná nemoc zákonných zástupců.


GDPR Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
Úřední deska

Kateřina Rusková
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013 Komunita evropských škol Evropské strukturální a investiční fondy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace