Mateřská škola

 

MŠ se nachází v klidném prostředí v blízkosti lesa. Její kapacita je 51 dětí. Ta je již po dobu několika let plně vytížena. V roce 2003 byla provedena rekonstrukce budovy. Prostory a prostorové uspořádání MŠ dostatečně vyhovují skupinovým i individuálním činnostem. Pomůcky, materiál a hračky jsou průběžně doplňovány a obnovovány. V budově MŠ se nachází školní jídelna, ve které se připravují jídla pro MŠ, ZŠ i pro cizí strávníky. V prostorách bývalé prádelny byla zřízena keramická dílna, sloužící k využití volného času dětí z MŠ a ZŠ. Na školní zahradě je pískoviště a kamínkoviště s kačírkem.V roce 2016 byla zahrada vybavena třemi záhony a zahradním domkem.

Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP, vypracovaný podle zásad stanovených RVP, který akceptuje vývojová specifika dětí a umožňuje rozvoj jednotlivce v rozsahu jeho možností.

 • náměty pro vzdělávací práci čerpáme v přírodě v okolí MŠ

 • připravujeme přírodovědné vycházky v každém ročním období do blízkého okolí

 • zpracováváme s dětmi nasbíraný přírodní materiály

 • věnujeme se dětem s odloženou školní docházkou

 • pracujeme s dětmi na PC výchovné programy pro předškolní věk

 • jazykově přípravujeme předškoláky "Slovíčka" (hry se slovy)
 • nabízíme dětem možnost pracovat v kroužcích – Kouzlení s hlínou

 • seznamujeme děti s anglickým jazykem

 • spolupracujeme se ZŠ na společných projektech ( akademie, projekt pro budoucí školáky -Těšíme se do školy )

 • navštěvujeme knihovnu ve Výškovicích, lesní školu v Bělském lese, IZS Ostrava Dubina, Svět techniky DOV

 • spolupracujeme s divadlem Smíšek, i jinými divadelními společnostmi, které pro nás připravují představení v MŠ

 • pro rodiče a děti připravujeme mikulášská vystoupení a besídky - každoročně slavíme s rodiči a prarodiči Den matek, 3 x ročně organizujeme - Společné odpoledne pro děti a jejich rodiče ( výroba svícnů, zdobení perníčků, jarní dekorace)

 • pořádáme brigády na školní zahradě a  vzdělávací akce s rodiči "Na slovíčko s ...." aj.

 • organizujeme školky v přírodě, navštěvujeme Ekocentrum v Ostravě – Porubě

 • spolupracujeme s Městskou policií, s hasiči a s obecním úřadem v Proskovicích "Vítání občánků" aj.

 • každý rok připravujeme slavnostní rozloučení s předškoláky


 Náhled ke článku Mateřská školka
Mateřská školka
Poslední aktualizace: 26.9.2020  

Adresa MŠ a ŠJ: Buková 2, 724 00 Ostrava-Proskovice..zobrazit detail


GDPR Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
Úřední deska

Kateřina Rusková
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013 Komunita evropských škol Evropské strukturální a investiční fondy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace