bradcaump images

Kroužky říjen až červen 2022

Kroužky ve školním roce 2021 - 2022

 

Na webových stránkách školy v sekci Kroužky je možné využít elektronický formulář k přihlášení do níže uvedených kroužků:

 

název kroužku vedoucí den hodina cena
Florbal M. Švajný pondělí 14:00-15:00 rodiče hradí přímo klubu
Gymnastika, parkour
1 - 3. ročník
F. Grygar pondělí 15:00-16:00 800,- Kč
JUDO Trenér Judo Baník Ostrava pondělí 16:30-18:00 rodiče hradí přímo klubu
Anglický jazyk | Babyenglish
předškoláci
H. Petrušková úterý - předškoláci 12:30-13:15 rodiče hradí přímo lektorce
Anglický jazyk | Babyenglish
3. ročník
H. Petrušková úterý - 3. ročník 13:20-14:20 rodiče hradí přímo lektorce
Anglický jazyk | Babyenglish
1. + 2.  ročník
H. Petrušková úterý - 1. + 2.  ročník 14:25-15:10 rodiče hradí přímo lektorce
Fotbalové tréninky
L. Bogda úterý 15:00-16:00 800,- Kč
Míčové hry
1 - 3. ročník
F. Grygar středa 15:00-16:00 800,- Kč
Angličtina s rodilým mluvčím
3 - 5. ročník

lektor jazykové školy HELLO středa 13:45-14:45 rodiče hradí přímo jazykové škole
Miniházená
3 - 5. ročník

D. Kalous čtvrtek 15:00-16:00 800,-Kč
Keramika D. Karasová čtvrtek 15:15-16:15 1.100,- Kč
Atletická škola MŠ
1 - 2. ročník
Trenér SSK pátek 14:30-15:15 rodiče hradí přímo klubu

Výtvarný kroužek 1.-3.ročník

K. Košutová pátek - sudý 15:00-17:00 1.000,- Kč

Práce na PC          4.-5.ročník

A. Holaň pátek - lichý 15:00-17:00 800,-Kč

 

POZOR ZMĚNA - Kroužky budou probíhat až do konce školního roku (do června 2022).    


Cena kurzu 30 lekcí (4.10.2021 – červen 2022) je stanovena při 10 účastnících. V případě nižšího počtu zájemců o kroužek bude nutno cenu navýšit, případně snížit počet lekcí.


Úhradu kroužků lze provést do konce října 2022 pouze bezhotovostní platbou na účet školy č. 2000980976/2010, VS 202111, pozn.: jméno dítěte


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů