Starší články
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021

VEDOUCÍ ŠJ OZNAMUJE

STRAVNÉ se hradí bezhotovostním stykem

-svolením k inkasu z účtu.

Kdo neodevzdal přihlášku k bezhotovostní platbě(noví strávníci) a komu neprojde inkaso na měsíc BŘEZEN může provést

úhradu v hotovosti v kanceláři ŠJ

dne: pondělí 01/03/2021

(7,00 - 10,00)                                                                                            

ŠJ VAŘÍ V PONDĚLÍ 01/03 PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

OD 02/03 NEMÁ PROVOZ AŽ DO ODVOLÁNÍ  !!!

Strávníci ZŠ 7-10 let (oběd 23,-Kč/ den )  0,-Kč

Strávníci ZŠ 11-14 let (oběd 24,-Kč/den)  0,-Kč

 

Strávnici MŠ 3-6 let (celodenní 33,-Kč/den) 0,-Kč

Strávníci MŠ 3-6 let (polodenní 26,-Kč/den) 0,-Kč

Strávníci MŠ 7-10let (celodenní 38,-Kč/den) 0,-Kč

 

(PŘIHLÁŠKY k bezhotovostní platbě stravného-svolení k inkasu-noví strávníci (od měsíce KVĚTNA  2021)

a školného-formou příkazu k úhradě-si můžete vytisknout na našich webových stránkách-dokumenty-tiskopisy ke stažení a odevzdat je nejpozději do 12/04- 2021  ve ŠJ, v ZŠ nebo v MŠ )

Číslo účtu pro platby stravného a školného 2700980977/2010                                                                                      

Školné ZŠ=ŠD=150,-Kč/měsíc/na dítě se hradí měsíčním trvalým nebo jednorázovým příkazem k úhradě 

na č.ú.2700980977/2010 Fio banka k 15.dni stávajícího měsíce.

ŠKOLNÉ= 500,-Kč/měsíc/dítě se hradí měsíčním trvalým nebo jednorázovým příkazem k úhradě

na výše uvedné č.účtu                                                                           

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠJ VAŘÍ POUZE V PONDĚLÍ 01/03 !!!

VÝBĚR stravného -CIZÍ STRÁVNÍCI  (1 oběd= 74-,-Kč /den) = 74,- Kč                                                             

ZA PONDĚLÍ   01.03.               (7,00 - 10,00)  a v době výdeje do jídlonosičů

Z hygienických důvodů upřednostňujeme bezhotovostní platbu stravného !!

Pokyny k bezhotovostní platbě si můžete vyzvednout ve školní jídelně.

_____________________________________________________________________________

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

Z důvodu velmi špatného signálu mobilního operátora ve školní kuchyni jsme pro odhlašování a přihlašování odběru stravy zřídili speciální mailovou adresu:   obedy@zs-proskovice.cz

Dále můžete odhlásit a přihlásit stravu na mobil ŠJ č. 602 455 220  formou SMS nebo voláním (nepoužívat schránku)

Odhlásit a přihlásit obědy lze do 8,00 hod. pouze v pondělí !!

Ostatní dny den předem do 13,00 hod.,pokud nestihnete odhlásit oběd,je možno si jej vyzvednout v jídlonosiči v kuchyni (v budově MŠ)

pouze 1.den nepřítomnosti dítěte v ZŠ,MŠ  !!!!!

Znovu upozorňujeme rodiče,že pokud oběd dítěti neodhlásí od 2.dne absence ve škole,bude mu doúčtováno

43,-Kč do plné ceny oběda (tj.29,-Kč mzdová a 14,-Kč věcná režie). V případě nedhlášených obědů vzniká strávníkovi povinnost uhradit náklady za neodhlášené obědy v plné výši a to i tehdy, kdy si oběd nevyzvedne ! Toto je předmětem kontrol ČŠI a nedodržení vyhlášky je považováno za neoprávněné čerpání státních prostředků,podle zákona má žák nárok na dotovaný oběd jen pokud je přítomen výuce a první den absence,kdy již nelze oběd odhlásit

 

 Zpět na předchozí stránku

GDPR Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
Úřední deska

Kateřina Rusková
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz

Mgr. Jana Švardalová
Výchovný poradce
PO-PÁ dle domluvy
svardalova@zs-proskovice.cz

PhDr. Pavla Štalmachová
Školní psycholog
PO 8:00-16:00
ST 8:00-16:00
724 041 997
stalmachova@zs-proskovice.cz

Mgr. Jana Vahalíková
Školní metodik prevence
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
604 868 841
vahalikova@zs-proskovice.cz

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013 Komunita evropských škol Evropské strukturální a investiční fondy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace