bradcaump images

Informační schůzky ke škole v přírodě

Srdečně vás zveme na společné třídní schůzky, které se budou konat 8.3.2022 v 16:30. Zástupci žáků 1. a 2. ročníku se sejdou v učebně 1. třídy, rodiče 3.-5. ročníku v tělocvičně. Budou vám předány podrobné informace k ozdravnému pobytu, který realizujeme od 31.3. do 13.4.2022 na Soláni (1.+2.r) a v Komorní Lhotce (3.-5.r). Na tento ozdravný pobyt poskytlo účelový příspěvek Statutární město Ostrava ve výši 6 000,- Kč na žáka z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonku pod textem se vám zobrazí video pozvánka žáků 5. ročníku.


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů