bradcaump images

SMO

Rok

Název projektu

 

Výše dotace

2008

Umíme, ale učíme se více

10 000 Kč

2010

Kroužek mažoretek při ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice

20 000 Kč

2011

Školní časopis proskovických žáků Floriánek při ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice

15 000 Kč

2011

Známe, ale chceme znát více

10 000 Kč

2014

Za zdravím do hor - ozdravný pobyt dětí Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

360 000 Kč

2014

Rok ve škole i po škole

20 000 Kč

2014

Tradice, zvyky a obyčeje v proskovické mateřské škole

10 000 Kč

2014

Reciproční návštěva partnerské školy z Górzy Ropczyckiej

20 000 Kč

2015

110 let výročí školy

40 000 Kč

2015

Malí řemeslníci

20 000 Kč

2016

Budujeme studijní a informační centrum školy, tvoříme svou vlastní knihu

20 000 Kč

2016

Pohyb, hra a zdraví – to je, co nás baví (bylinková zahrada naší babičky)

25 000 Kč

2017

Anglický jazýček-k bráně do světa klíček

37 000 Kč

2016/2017

Ozdravný pobyt -Fond pro děti ohrožené znečištěním prostředí

252 000 Kč

 


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů