Nové volby do školské rady podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.

Školskou radu zřizuje zřizovatel základní školy, který zároveň stanoví počet jejích členů (celkem tři) a vydá její volební řád. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky (poslední funkční období je 2017 – 2020). Z tohoto důvodu se v letošním školním roce uskuteční nové volby, které proběhnou 22. září 2020.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Za každého nezletilého žáka mohou volit oba zákonní zástupci. Za pedagogické pracovníky i za zákonné zástupce nezletilých žáků bude volen vždy jeden zástupce. Návrhy kandidátů eviduje přípravný výbor, sestavuje jejich seznam, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů do školské rady, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb.

Termín voleb: 22. 9. 20120

Místo voleb: ZŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62

Přípravný výbor: Mgr. Jana Švardalová, Mgr. Zdeňka Langová, Mgr. Kateřina Keprtová

Zveřejnění informací: webové stránky školy, nástěnka u vstupních dveří, v týdenních plánech

Informace bude odeslaná zřizovateli do 30. 9.2020

Prosíme zákonné zástupce našich žáků, kteří chtějí kandidovat do školské rady pro volební období září 2020 až září 2023, aby svůj úmysl sdělili do 15. září 2020 prostřednictvím třídních učitelů svých dětí nebo na e-mailovou adresu svardalova@zs-proskovice.cz

Děkujeme.

V Ostravě 17.8.2020

Zapsala Mgr. Eva Paličková, ředitelka školy


Ke stažení

 Zpět na předchozí stránku

  Náhled ke článku On-line výuka Abaku pro žáky 2. - 5. třídy
On-line výuka Abaku pro žáky 2. - 5. třídy
Poslední aktualizace: 19.10.2020  

V pátek 23.10.2020 od 11:00 do 11:45..zobrazit detail
  Náhled ke článku Ošetřovné od 14.10.2020
Ošetřovné od 14.10.2020
Poslední aktualizace: 19.10.2020  

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020? S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnanců
  Náhled ke článku Připomínka - platba ŠD
Připomínka - platba ŠD
Poslední aktualizace: 13.10.2020  

V případě přerušení nebo omezení provozu ŠD je školné stanoveno na 100,- Kč/ měsíc. Případný přeplatek za měsíc, kdy došlo k přerušení nebo omezení provozu bude předmětem vyúčtování v prosinci 2020.
  Náhled ke článku Kroužky -změna
Kroužky -změna
Poslední aktualizace: 12.10.2020  

Z důvodu zhoršující se situace se kroužky do konce října ruší. Odchody dětí domů ze ŠD se řídí časy uvedenými rodiči na přihláškách, případně písemným oznámením nebo formou sms na mobilní číslo ŠD.
  Náhled ke článku Opatření platná od 8.10.2020
Opatření platná od 8.10.2020
Poslední aktualizace: 9.10.2020  

Opatření týkající se naší školy: zrušeno plavání, 26.10. a 27.10. volné dny. Podrobnosti viz přiložené dokumenty.
  Náhled ke článku Oznámení - žákovské emaily
Oznámení - žákovské emaily
Poslední aktualizace: 25.9.2020  

..zobrazit detail
  Náhled ke článku Příspěvek SRPŠ
Příspěvek SRPŠ
Poslední aktualizace: 22.9.2020  

..zobrazit detail


GDPR Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
Úřední deska

Kateřina Rusková
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz

Mgr. Jana Švardalová
Výchovný poradce
PO-PÁ dle domluvy
svardalova@zs-proskovice.cz

PhDr. Pavla Štalmachová
Školní psycholog
PO 8:00-16:00
ST 8:00-16:00
724 041 997
stalmachova@zs-proskovice.cz

Mgr. Jana Vahalíková
Školní metodik prevence
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
604 868 841
vahalikova@zs-proskovice.cz

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013 Komunita evropských škol Evropské strukturální a investiční fondy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace