bradcaump images

Informace pro týden od 25.10.2021

Vážení rodiče, v pondělí 25. a úterý 26. října bude škola fungovat v normálním provozu. Ředitelské volno NEVYHLAŠUJEME. Případná absence žáků je v kompetenci rodičů. 

Ve středu 27. a pátek 29. října bude přerušen provoz školní družiny.

Prosím, chovejme se rozumně a ohleduplně. Pokud má vaše dítě projevy virózy, a pokud je to možné, nechejte je doma na pozorování, případně vyhledejte odbornou pomoc. Důležitý je vzájemný respekt, konejme tak, abychom neohrozili druhé a udrželi prezenční výuku. Zatím se nám daří a třídy nemusí přecházet do karantény.

Děkuji všem za pochopení, ohleduplnost, respektování.

Eva Paličková, ředitelka školy


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů