bradcaump images

Ve škole pracuje žákovská rada

ŽÁKOVSKÁ ŠKOLNÍ RADA

Školní rada má za cíl zapojit žáky do dění na naší škole. Chceme, aby se i děti podílely na tom, jak škola funguje, vyjadřovaly své nápady, přání, připomínky, zprostředkovávaly informace svým kamarádům a věděly, že nám na jejich názorech opravdu záleží. Vlastními postřehy pomáhají zlepšit chod na naší škole.

Školní rada se setkává vždy první čtvrtek v měsíci, v případě nutnosti i častěji. Radu tvoří děti 3. – 5. ročníku. Vždy dva zástupci z každé třídy + jeden náhradník. Děti si samy vybíraly, koho by chtěly v žákovské radě mít. Volba proběhla tajným hlasováním. Členové rady jsou důležitým partnerem vedení školy.

Školní rada má i neméně důležitou funkci a to při řešení problémů ve třídě. Děti mohou zprostředkovaně přes kamarády sdělit svá trápení, problémy a díky tomu můžeme předejít případné šikaně… Děti byly vybírané dětmi právě proto, aby u nich měli kamarádi důvěru.

Školní radu vede sociální pedagog Mgr. Tereza Kuchtová.


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů