bradcaump images

Organizace výuky 1.9. - 3.9. 2021

Informace o organizaci výuky 1. – 3. 9. 2021

Středa 1.9.

1. ročník: Slavnostní pasování v 9:00 v tělocvičně školy. Sraz žáků v 8:30 před vstupem do školy, kde proběhne screeningové testování.

2. – 5. ročník: 8:00 – 10:00, ve třídách proběhne screeningové testování pod dohledem zaměstnanců školy.

ŠD: 6:30 – 7:40, 10:00 – 16:30

Oběd: od 11:45 do 13:00

 

2. – 3. 9.

1. ročník: 8:00 – 10:00 výuka, poté ŠD

2. – 5. ročník: 8:00 – 11:45

ŠD: 6:30 – 7:40, 10:00 – 16:30

 

Od pondělí 6. 9. výuka dle rozvrhu.

Testování 6. a 9. 9. proběhne v 7:45 ve třídách. Všichni žáci se dostaví do školy v 7:40. Pro hladký průběh testování žádáme o dochvilnost. Děkujeme za pochopení.



Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů