bradcaump images

Informace pro žáky 1. ročníku

Informace pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče k zahájení školního roku 2021/2022 1. září 2021

Vážení rodiče, slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky 1. ročníku se uskuteční ve středu 1. 9. 2021 v 9:00 hodin v tělocvičně školy. Vzhledem k vládním opatřením je nutné, aby přítomní dodrželi nařízení MZd a měli zakryté dýchací cesty respirátorem.

Před slavnostním zahájením proběhne preventivní screeningové testování žáků před vchodem do školy od 8:30. Prosíme o dochvilnost. Testování bude trvat cca 15 minut. Proběhne pod dohledem pracovníků školy.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, u kterých neuběhlo 180 dnů od prodělání nemoci COVID-19 nebo kteří jsou očkovaní. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Ve škole budeme testovat antigenními testy, které byly vybrány na základě veřejné zakázky.

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování, které proběhne 1., 6. a 9. 9. a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školní družině.

V případě, že s testováním či nošením chirurgických roušek svého dítěte nesouhlasíte, informujte o tom prosím neprodleně třídní učitelku Kateřinu Holaňovou (holanova@sz-proskovice.cz) a společně se domluvíte na postupu při předávání informací v průběhu prezenční výuky.

Pro úplnost dodáváme, že škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob výuky. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu podpory (např. týdenní plán, individuální konzultaci).


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů