bradcaump images

Školní kolo recitační přehlídky

Školní kolo recitační přehlídky 23. 3. 2023

 

V návaznosti na třídní kola recitační přehlídky proběhlo ve čtvrtek 23. 3. 2023 školní kolo recitace, které se zúčastnili vybraní žáci z každého ročníku. Přednes žáků hodnotila porota (složená ze tří pedagogických pracovníků a tří zástupců z řad žáků) podle hodnotících kritérií.

Umístění žáků v jednotlivých kategoriích:

I. kategorie - žáci 1. ročníku

1. Ema Gaidová

2.  Mikuláš Keprt

3.  Kryštof Rodek

II. kategorie - žáci 2. a 3. ročníku

1. Eliška Stiborová

2. Natálie Fabiánová

3. Anna Sekerová

III. kategorie - žáci 4. a 5. ročníku

1. Samuel Švec

2. Lenka Šindelová

3. Jan Sokolovský

 

Děkujeme všem přednášejícím žákům za krásný umělecký zážitek. 

Kateřina Holaňová


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů