bradcaump images

Informace

 

Základní škola, Staroveská 62

 

je škola pro žáky 1. stupně, která se nachází v atraktivním venkovském prostředí nedaleko Ostravy-Zábřehu a Výškovic, v dosahu DPMO, s autobusovou zastávkou přímo u školy. V letech 2000 - 2001 se uskutečnila rekonstrukce stávající budovy a rozsáhlá přístavba nových prostor včetně vybudování tělocvičny. Od školního roku 2001/2002 poskytuje škola žákům komfortní zázemí s novým moderním interiérem. V současné době může školu navštěvovat 100 žáků 1.-5. ročníku, kteří jsou vyučováni dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Do školy s úsměvem, s výukou cizího jazyka angličtiny od 1.ročníku. Po ukončení 5. ročníku pokračují žáci ve vzdělávání na základní škole ve Staré Bělé nebo na osmiletých gymnáziích.
 

Vzhledem k nižšímu počtu žáků v jednotlivých ročnících mohou vyučující uplatňovat maximální možný individuální přístup ke každému z nich. Ve výuce se snaží uplatňovat nové moderní formy práce a alternativní prvky. Velké množství akcí během roku, školní soutěže, besedy, sportovní kurzy, kulturní představení, škola v přírodě a další činnosti prohlubují, doplňují a zpestřují výchovně vzdělávací proces ve škole. Školní odpolední projekty a ukázkové hodiny pak umožňují rodičům a přátelům školy nakouknout za její zdi. Žákům s vývojovými poruchami učení je poskytována pedagogická intervence. Škola dosahuje stabilně velmi dobrých výchovně vzdělávacích výsledků, o čemž svědčí mimo jiné i každoročně úspěšné přijímací zkoušky našich žáků na víceletá gymnázia. Výsledky své činnosti a dění ve škole prezentují žáci ve svém časopise Floriánek.

 

Péči o žáky mimo vyučování zajišťuje školní družina, která má i ranní provoz. Zájmová činnost žáků je realizována v kroužcích, které škola nabízí v doplňkové činnosti. Dobrou, téměř každodenní spolupráci školy s rodiči potvrzuje i činnost Sdružení rodičů, které při škole pracuje a podílí se organizačně a především finančně na většině akcí pro děti.

 

Další informace o škole je možno získat na www.zs-proskovice.cz, na telefonním čísle 596 768 290 nebo během osobní návštěvy.

Podstránky

  Náhled ke článku Zřizovatel

Statutární město Ostrava – Městský obvod Proskovice

Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

Buková 2, 724 00 Ostrava-Proskovice

Buková 2, 724 00 Ostrava-Proskovice

Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů