Vítejte na stránkách

Základní škola v Ostravě - Proskovicích je určena pro žáky 1. stupně. Nachází v atraktivním venkovském prostředí nedaleko Ostravy, v dosahu DPMO, s autobusovou zastávkou přímo u školy. V letech 2000 - 2001 proběhla celková rekonstrukce budovy školy a rozsáhlá přístavba nových prostor včetně tělocvičny. Od školního roku 2001/2002 poskytuje škola žákům komfortní zázemí s novým moderním interiérem a vybavením.


welcome images

Rychlé zprávy

Ve škole proběhne v únoru a březnu recitační přehlídka.

Úspěch žáků 5. ročníku v matematické soutěži.

  Náhled ke článku Práce s digitálními pomůckami ve výuce IT.

V hodinách informatiky (a později i ve školní družině) jsou využívány u nás ve škole digitální programovatelné pomůcky Interio Smart Train, jejichž nákup jsme mohli realizovat díky sponzorským darům firmy Bonatrans a Spolku rodičů při ZŠ Ostrava-Proskovice. Celkové náklady na zakoupení deseti sad činily 30 128 Kč. Robotické sady mají za úkol rozvíjet algoritmické myšlení, aby se pak dále mohlo přejít na standardní programovací jazyky. Zároveň se rozvíjí logické, kreativní myšlení a prostorová představivost. Vláčky se dají ovládat pomocí barevných značek (kódů) nebo přes aplikaci v mobilním zařízení. Po proškolení vychovatelů budou sady využívány i v odpoledním zájmovém vzdělávání.


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů