Vzdělávací dny pořádané naší školou ve spolupráci s AŠSK (Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.) a podpory MŠMT

Prázdninový program zaměřený na podporu naučně-populárního vzdělávání vznikl za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru.

Termín konání: pondělí – čtvrtek 17. - 20. 8. 2020 a pondělí 24. 8. 2020

(podmínka MŠMT – nelze uskutečnit 5 po sobě jdoucích dnů, akce nemá nahrazovat příměstské tábory)

V tyto dny bude zajištěn pro žáky pestrý program v době od 8 do 16 hodin (po dohodě lze časové rozvržení upravit, doba trvání však nesmí přesáhnout 8 hodin v jednom dni).

Z projektu bude hrazena strava, materiál a lektor (plně). Dále budou hrazeny položky nájemné (60,-/den/dítě), vstupy (60,-/den/dítě) a doprava (60,-/den/dítě). V případě, že tyto položky nepokryje dotace, rodiče rozdíl uhradí v hotovosti první den ráno (bude upřesněno po vytvoření přesného denního harmonogramu). Nelze „přelévat“ finanční prostředky z jedné položky do druhé.

Přesný harmonogram akcí a lekcí bude zveřejněn na webových stránkách školy a zaslán na maily rodičů přihlášených dětí nejpozději týden před konáním akce (Dopolední program: badatelské činnosti s přesahem do různých předmětů (M, ČaS, Aj), odpolední program: návštěvy jiných subjektů -  muzeum, technopark, ZOO, planetárium, bazén, lezecká stěna, inline park,… výtvarné a jiné tvořivé činnosti, rozvoj sportovní zdatnosti apod.)

Stravu zajistí naše školní jídelna (dvě svačiny a oběd).

Děti se budou scházet ráno v 8 hodin a rozcházet odpoledne v 16 hodin u budovy základní školy, kde většinou proběhne dopolední program, na oběd přejdou do MŠ.

Rodiče vyplní a odevzdají v kanceláři školy  přihlášku a souhlas s GDPR do 29. 6. 2020.

Prohlášení zákonných zástupců datovat a odevzdat lektorovi v den nástupu na akci. Bez vyplněného Prohlášení se dítě akce nebude moci zúčastnit.


Ke stažení

 Zpět na předchozí stránku

GDPR Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
Úřední deska

Kateřina Rusková
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy, výchovný poradce
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz

PhDr. Pavla Štalmachová
Školní psycholog
PO 8:00-16:00
ST 8:00-16:00
724 041 997
stalmachova@zs-proskovice.cz

Mgr. Jana Vahalíková
Školní metodik prevence
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
604 868 841
vahalikova@zs-proskovice.cz

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013 Komunita evropských škol Evropské strukturální a investiční fondy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace