Základní škola Ostrava - ProskoviceMŠ se nachází v klidném prostředí v blízkosti lesa. Její kapacita je 50 dětí. Ta je již po dobu několika let plně vytížena. V roce 2003 byla provedena rekonstrukce budovy. Prostory a prostorové uspořádání MŠ dostatečně vyhovují skupinovým i individuálním činnostem. V budově MŠ se nachází školní jídelna, ve které se připravují jídla pro MŠ, ZŠ i pro cizí strávníky. 

Další informace o Mateřské škole >> 

 

Rozloučení s předškoláky

Srdečně Vás zveme na besídku „Rozloučení s předškoláky“, která Vám napoví o obsahu tohoto posledního vystoupení vašich dítek v MŠ Ostrava Proskovice.

Těšíme se ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 16.0o hod. třída „Motýlci“ nebo na zahradě.

Přijďte se podívat a poslechnou si, co jsme se společně v tomto hektickém období, neobdobí naučili a tímto se rozloučit s předškoláčky.

Po ukončení besídky děti zůstávají v MŠ a zábava bude pokračovat již bez vaší přítomnosti!!! Hry, opékání, tvoření, zábava, možná také sprchování , diskotéka , večerní pohádka a hlavně noc v MŠ

Co budete potřebovat? Osušku a čisté spodní prádlo na druhý den. Pyžama, mají děti v MŠ a kdo nemá, přineste.

 


GDPR Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
Úřední deska

Kateřina Rusková
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013 Komunita evropských škol Evropské strukturální a investiční fondy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace