Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Obecné informace

Obecné informace

Telefon: +420 737 125 995

Co nabízí naše ŠD:

 • Školní družina nabízí žákům zájmové vzdělání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, nabízíme odpočinek, hru a individuální práci s dětmi.
 • U žáků podporujeme citové vztahy k lidem, k přírodě, vztah k sobě samému. Vedeme žáky k otevřené komunikaci, spolupráci a respektu.
 • Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí, dbáme na správné třídění odpadu.
 • Vedeme žáky k tvořivosti a rozvoji estetického vnímání. Usilujeme, aby byl prostor školní družiny příjemný a vytvářel vhodné klima.
 • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.
 • Od začátku rozvíjíme u žáků schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.
 • Spojení žáků různých věkových skupin umožňuje předávání zkušeností a dovedností starších žáků mladším. Učíme žáky, aby si vzájemně pomáhali, aby respektovali jeden druhého. 
 • Školní družina má dále k dispozici: školní zahradu, tělocvičnu, počítačovou učebnu.
 • Dbáme na pitný režim dětí.
 • Volně navazujeme na školní vzdělávací program základní školy, snažíme se vhodně doplnit a posílit poznatky nabyté při školním vzdělávání – řízená činnost z tematické oblasti Člověk a jeho svět.

Provoz ŠD:

 • pondělí - pátek
 • 6:30 - 7:40 hod.
 • 11:40 - 16:30 hod.

Obsazení oddělení

Oddělení Vychovatelka Umístění
1. oddělení G. Makarová Učebna 1. r. 1.NP
2. oddělení Š. Slončíková Učebna 2. r. 2.NP
3. oddělení T. Kuchtová, H. Matušová Učebna 4. r.  2.NP

Denní rozvrh:

 • 6.30 - 7.40 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná 
 • 11.40 - 13.30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost 
 • 13.30 - 15.00 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost 
 • 15.00 - 15.30 příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů) 
 • 15.30 - 16.30 zájmová činnost, postupný odchod dětí