Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava - městský obvod Proskovice
Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice

IČ: 008 45 451

Tel. číslo: +420 599 424 301
E-mail: posta@proskovice.ostrava.cz

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, družina

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna
 • Školní jídelna - výdejna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, p.o.
  Staroveská 66/62
  724 00 Ostrava-Proskovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, p.o.
  Staroveská 66/62
  724 00 Ostrava-Proskovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
   7:00 - 15:00 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 596 768 290
  mobilní telefon: +420 604 868 841

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zs-proskovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, p.o.
  Staroveská 66/62
  724 00 Ostrava-Proskovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  zs@zs-proskovice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  n6qmf9v

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2000980976/2010 (hlavní účet)

Číslo účtu: 2700980977/2010 (účet ŠJ pro platby stravného a školného)

6. IČO

71000127

7. DIČ

Škola není plátce DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zs@zs-proskovice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): n6qmf9v

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, p.o., Staroveská 66/62, 724 00 Ostrava-Proskovice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, p.o. poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.