Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

Mateřská škola, Buková 245/2a

Kdo jsme:

Mateřská škola bezbariérového typu uprostřed přírody v blízkosti lesa. Prioritou všech pracovníků je vytvoření klidného, pro děti bezpečného a komfortního prostředí. Samozřejmostí je pro nás přívětivé přijetí dítěte takového, jaké je. Jedinečná osobnost dítěte je respektována. Našim společným zájmem je poskytovat elementární povědomí o okolním světě, jeho proměnách a zákonitostech.

Co nabízíme:

Výuku podle školního vzdělávacího programu Od jara do zimy

Zaměřujeme se na:

  • Rozvoj předčtenářské gramotnosti – průběžně startovat, upevňovat a procvičovat dovednosti související s přípravou na čtení a psaní.
  • Rozvoj předmatematické gramotnosti – do vzdělávání jsou zařazovány činnosti související s orientací v prostoru, matematickými představami, logickým myšlením a řešením problémových situací.
  • Rozvoj přírodovědné gramotnosti – vést děti k pochopení, že prostředím je všechno kolem nás – lidé, společnost i příroda, aby se orientovaly v jednoduchých jevech a dějích, které je bezprostředně obklopují.
  • Rozvoj sociální gramotnosti – podporovat základní sociální a společenské návyky, postoje.
  • Rozvoj informační gramotnosti – seznamovat děti se základními informačními technikami a možnostmi jejich využití.
  • Seznamování s anglickým jazykem metodu CLIL.

Environmentální výchova:

  • Projektové dny, Příroda – otevřená kniha
  • Pěstování bylinek a zeleniny ve vyvýšených záhoncích

Polytechnická výchova:

  • Využívání multifunkční učebny při práci s různými materiály
  • Seznamování a používání multimédií