bradcaump images

Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, 

Staroveská 62, příspěvková organizace


Adresa MŠ: Buková 2, 724 00 Ostrava-Proskovice


Zástupkyně pro předškolní vzdělávání:

Danuše Karasová                                        karasova@zs-proskovice.cz

Učitelky:

Mgr. Simona Hýžová                    hyzova@zs-proskovice.cz

Lucie Šmídová                              smidova@zs-proskovice.cz 

Barbora Polášková                       polaskova@zs-proskovice.cz

Kateřina Tobolová                         tobolova@zs-proskovice.cz

Dagmar Vondráčková                   vondrackova@zs-proskovice.czProvozní pracovníci: 

Eva Adámková                               adamkovae@zs-proskovice.cz

Dagmar Špičková                        spickova@zs-proskovice.czTel. čísla MŠ: +420 596 768 211, +420 724 530 426  

E-mail MŠ: ms@zs-proskovice.cz

 

Provoz MŠ: 6:15 - 16:45

Kapacita MŠ: 60 dětí

 

1. třída - Broučci

S dětmi pracují: Dagmar VondráčkováDanuše Karasová, 

2. třída - Motýlci

S dětmi pracují: Lucie Šmídová,  Mgr. Simona Hýžová

3. třída - Žabky

S dětmi pracují: Kateřina Tobolová, Barbora Polášková

 


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů