bradcaump images

Den otevřených dveří 10.3.2022

Plán ukázkových hodin

3/10/2022

8:00 – 8:45        1. vyučovací hodina

8:55 – 9:40            2. vyučovací hodina

předmět

učitel

předmět

učitel

1.r

ČJ

Využití her a aktivit na podporu čtení a psaní ve výuce

K. H.

M

Ukázky aktivit - krokování, sčítací trojúhelníky, krychlové stavby a plány, práce s chybou. Využití pomůcek

K. H.

2.r

ČJ

Vlastní jména, abeceda - didaktické hry

K. K.

M

Ukázka práce v různých prostředích (podle prof. Hejného), práce ve skupinách

K. K.

3.r

ČJ

Slovní druhy - Word types - výuka s prvky metody Clil, spolupráce učitele a AP

Z. L.

T. K.

M

Rýsování do čtvercové mříže s pomocí předložek směru - Prepositions of direction, výuka s prvky metody Clil, spolupráce učitele a AP

Z. L.

T. K.

4.r

ČaS - P

Části lidského těla - My body, prvky metody Clil, spolupráce učitele a AP

J. Š.,

P. M.

ČaS - P

Části lidského těla - metody RWCT, skupinová práce, dokončení výukového bloku

J. Š.,

P. M.

5.r

ČaS - P

Dýchací soustava - Respiratory System - výuka s prvky metody Clil

J. V.

ČaS - P

Dýchací soustava - dokončení výukového bloku, následná výměna zkušeností s metodou Clil

J. V.


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů