Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Cizojazyčná výuka v MŠ

Cizojazyčná výuka v MŠAnglický jazyk v naší mateřské škole

Vysoká znalost anglického jazyka otevírá našim dětem možnost dosažení lepšího vzdělání a úspěchu v životě. Osvojování cizího jazyka by mělo být co nejpřirozenější součástí běžného života činnosti dětí. Pracují-li v cizím jazyce, jsou nuceny více přemýšlet a analyzovat, neboť si nevystačí s pouhým memorováním. Vyžaduje se aktivnější úloha dítěte ve vzdělávacím procesu. Nechceme, aby jazykové vzdělávání dětí v MŠ „zamrzlo“ na použití v kroužku v časovém ohraničení. Záměrem je, aby děti považovaly cizí jazyk za zcela přirozenou věc v průběhu denního režimu MŠ. Začít se studiem cizího jazyka v raném věku je nespornou výhodou, proto využíváme metodu CLIL, která se jeví pro použití v MŠ běžného typu jako nejvhodnější propojení vzdělávacího obsahu cizího jazyka s nejazykovým tématem. Výuka metodou CLIL v MŠ probíhá denně.

CLIL metoda (Content an Language Integrated learning) je zapojování cizího jazyka do výuky.

Metodu integrovaného vzdělávání využíváme při každodenní práci s dětmi, při činnostech v průběhu celého dne. Dochází zde k propojení výuky cizího jazyka s předškolním vzděláváním.

Pracujeme s dětmi hravou formou, v podobě písniček, říkanek, využíváme interaktivní výukové programy, fllash cards a další vizuální pomůcky. Děti se tak nenásilnou a hravou formou seznamují s anglickým jazykem. Výukovým cílem je tedy nejen rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, ale také přirozená integrace cizího jazyka (AJ) do každodenní komunikace s dětmi a v situacích, které nás obklopují.

Formy výuky

Podoba krátkých činností, které mají herní charakter. Uplatňování tzv. jazykových sprch (Language Showers) opakované krátkodobé aktivity.

Při výuce dochází ke střídání činností, které na sebe navazují. Děti se učí jazyku přirozeným způsobem, prožitkem, hrou.

 

Na realizaci projektu cizojazyčné výuky jsme obdrželi příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy.