Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Hledej pramen vody 2024-finále 4. ročník

Hledej pramen vody 2024-finále 4. ročníkDne 1. 3. 2024 odstartovaly Ostravské vodárny a kanalizace a. s. zábavný ekologický projekt

pro ostravské žáky 4. a 5. tříd základních škol Hledej pramen vody. Partnerem osvětového

projektu bylo statutární město Ostrava.

Do soutěže se přihlásilo 36 týmů, které zvolily název spojený s vodou. Soutěž měla dvě části:

teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládala ze čtyř úkolů: VODA je život aneb

Deník šťastné rostlinky, VODOpočty, VODA kolem nás, Keška. Každý základní úkol této

části byl ohodnocen v bodové škále od 0-10 bodů, celkem bylo možné získat 40 bodů. 

Navíc jsme mohli získat BODY PLUS (motivační kapky) v kategoriích VodoEINSTEIN,

VodoART, VodoSTAR, eVODA).

Praktická část pro finálových 27 týmů se uskutečnila dne 31. 5. 2024 zábavnou formou na

atraktivním místě Slezskoostravského hradu, kde se konalo i slavnostní vyhlášení celého

projektu. V praktické části na soutěžící čekalo pět úkolů, kdy za každý bylo možné získat

max. 5 bodů, celkem 25 bodů. Za třídu v terénu soutěžil zvolený pětičlenný tým, pro ostatní

žáky byl připraven bohatý doprovodný zábavný program. Náš tým Voďáci Proskovjáci,

zastoupen žáky 4. ročníku reprezentovali Terezie Bogdová, Eda Figalla, Michael Hořínek,

Jakub Pavelka, Tomáš Hekela. Za celou soutěž jsme obdrželi 64 bodů za teoretickou část +

18,5 bodů za praktickou část - celkem 82,5 bodů, 58 bodů bodů plus a umístili se v polovině

finalistů. J

Děkujeme celé třídě za aktivní účast v soutěži a jejich rodičům za pomoc, spolupráci a

podporu po dobu celé soutěže. J

Jana Švardalová, Veronika Navaříková