Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Podpora výuky anglického jazyka metodou CLIL

Podpora výuky anglického jazyka metodou CLILPodpora výuky anglického jazyka metodou CLIL

Škola získala na základě naší žádosti neinvestiční příspěvek z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2023/2024 ve výši 211 000 Kč.

Cílem je v rámci modernizace výuky postupně integrovat anglický jazyk do výuky v mateřské i základní škole a to metodou CLIL. Důvodem je posílení dovedností dětí a žáků komunikovat v anglickém jazyce, rozvoj kritického myšlení, interkulturních a komunikativních kompetencí. Komplexní program jazykového vzdělávání podle nově upravených ŠVP MŠ i ZŠ pokrývá období od 4,5 do 11 let věku dítěte a do maximální možné míry reflektuje individuální potřeby dítěte. Angličtina si vydobyla pozici lingua franca do té míry, že se stala v podstatě nezbytným dorozumívacím nástrojem. Osvojování cizího jazyka by mělo být co nejpřirozenější součástí běžného života a činnosti dětí. Pracují-li v cizím jazyce, jsou nuceni více přemýšlet a analyzovat, neboť si nevystačí s pouhým memorováním. Vyžaduje se aktivnější úloha dítěte ve vzdělávacím procesu. Nechceme, aby jazykové vzdělávání dětí v MŠ "zamrzlo" na použití v kroužku v časovém ohraničení. Záměrem je, aby děti považovaly cizí jazyk za zcela přirozenou věc v průběhu denního režimu MŠ. Metoda CLIL se jeví pro použití v MŠ běžného typu jako nejvhodnější propojení vzdělávacího obsahu cizího jazyka s nejazykovým tématem. Důležitým aspektem implementace CLIL v ZŠ je vystavit žáky častějšímu užívání cizího jazyka. Klademe si za cíl, aby žáci v co největší míře byli schopni své znalosti aplikovat, interpretovat a sami prezentovat v cizím jazyce. Zařazením CLILu do běžné výuky napomůžeme rozvoji klíčových kompetencí a podpoříme různé učební styly a strategie žáků v procesu učení a tím zvýšíme jejich uplatitelnost na trhu práce, případně jejich možnosti účastnit se zahraničních studijních programů.