Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ konaného dne 23.4.2024

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ konaného dne 23.4.2024zápis-ZŠ zveřejněný seznam 2024

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ konaného dne 23.4.2024

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace rozhodla prostřednictvím své ředitelky Mgr. Evy Paličkové podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k základnímu vzdělávání ke dni 1. 9. 2024 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádostem podaných do dne 23. 4. 2024 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace od 1. 9. 2024 se vyhovuje v plném rozsahu.

Seznam uchazečů přijatých k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

                           ZŠPR/323/2024                                   ZŠPR/324/2024

                           ZŠPR/325/2024                                   ZŠPR/326/2024

                           ZŠPR/327/2024                                   ZŠPR/328/2024

                           ZŠPR/329/2024                                   ZŠPR/330/2024

                           ZŠPR/331/2024                                   ZŠPR/334/2024

                           ZŠPR/336/2024                                   ZŠPR/337/2024

                           ZŠPR/338/2024                                   ZŠPR/339/2024

                           ZŠPR/340/2024                                  ZŠPR/341/2024

                           ZŠPR/343/2024                                   ZŠPR/344/2024

                           ZŠPR/345/2024                                   ZŠPR/346/2024

                           ZŠPR/347/2024                                   ZŠPR/348/2024  

                           ZŠPR/349/2024                                   ZŠPR/350/2024

                           ZŠPR/352/2024

Udělen odklad povinné školní docházky:                         

                           ZŠPR/332/2024                                   ZŠPR/333/2024  

                           ZŠPR/335/2024                                   ZŠPR/351/2024  

                           ZŠPR/354/2024

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Vyvěšeno dne: 10.5.2024

Mgr. Eva Paličková

ředitelka školy