bradcaump images

Podstránky

Dne 19.9.2023 proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců a pedagogů. Výsledky naleznete v přílohách.

  Náhled ke článku Ředitelské volno 29.9.2023

V souladu s § 24 zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji na 29.9.2023 ředitelské volno. Eva Paličková, ředitelka školy

Z důvodu uplynutí tříletého volebního období členů školské rady, vyhlašuje ředitelka školy volby nové pro roky 2023 - 2026. Přílohy: vyhlášení voleb, přihláška kandidáta

Škola získala na základě naší žádosti neinvestiční příspěvek z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2023/2024 ve výši 211 000 Kč.

Nepostrádáte nějakou věc nebo oblečení?

  Náhled ke článku Schůzka rodičů budoucích žáků 1. ročníku

Srdečně zveme na první třídní schůzku rodiče budoucích žáků 1. ročníku.

Rezervujte si termín k zápisu do 1.ročníku, který se bude konat na naší škole 25.4.2023.

  Náhled ke článku Kavárna pro rodiče

Srdečně zveme všechny rodiče, nejen žáků naší ZŠ a MŠ.

Akce a informace školy k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024.

Welbeing u nás ve škole

Využijte možnosti setkat se s týmem školy, nahlédnout pod pokličku stylu učení, poznat způsob komunikace, spolupráce, hodnocení v naší škole, případně si zažít výuku na vlastní kůži. Rádi vás uvidíme.

Sobotní zábavné odpoledne pro děti i dospělé.

Ve škole proběhne v únoru a březnu recitační přehlídka.

Úspěch žáků 5. ročníku v matematické soutěži.

  Náhled ke článku Práce s digitálními pomůckami ve výuce IT.

V hodinách informatiky (a později i ve školní družině) jsou využívány u nás ve škole digitální programovatelné pomůcky Interio Smart Train, jejichž nákup jsme mohli realizovat díky sponzorským darům firmy Bonatrans a Spolku rodičů při ZŠ Ostrava-Proskovice. Celkové náklady na zakoupení deseti sad činily 30 128 Kč. Robotické sady mají za úkol rozvíjet algoritmické myšlení, aby se pak dále mohlo přejít na standardní programovací jazyky. Zároveň se rozvíjí logické, kreativní myšlení a prostorová představivost. Vláčky se dají ovládat pomocí barevných značek (kódů) nebo přes aplikaci v mobilním zařízení. Po proškolení vychovatelů budou sady využívány i v odpoledním zájmovém vzdělávání.

Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos zapojili do česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Projekt vyhlašuje Národný institut vzdelávania SR a Knihovna Jiřího Mahena v Brně k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. 

Ke škole bude přistaven kontejner na starý papír. Pomozte nám ho naplnit.

Ke škole je přistaven kontejner na sběr starého papíru, pomozte nám jej naplnit...

Zlepšení pozornosti, čtení, psaní, snížení hyperaktivity, zlepšení slovní zásoby. To mohou udělat omega-3 mastné kyseliny.

Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek screeningového testování či povinnosti dodržovat režimová opatření stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů