bradcaump images

Erasmus+

Naše škola realizuje projekt Naučme se anglicky s úsměvem, který byl zahájen 1. září 2018 a bude ukončen 31. 12. 2019 v rámci programu Erasmus+. Projekt je evidován pod číslem 2018-1-CZ01-KA101-047602.
Cílem projektu je zvýšit kompetence vybraných pedagogických pracovníků k zavádění nových metod a postupů, zejména metody CLIL, zvýšení jazykových kompetencí pedagogů a začlenění nových metod do výuky. Vyučující se zúčastnili jazykových vzdělávacích kurzů a metodických kurzů v zahraničí. Zvýšili své jazykové schopnosti. Seznámili se se vzděláváním v odlišném sociokulturním prostředí. Nyní implementují moderní metody výuky angličtiny a postupně zavádějí metodu CLIL do výuky.

V našem projektu byly realizovány 4 vzdělávací kurzy v oblasti metodologie CLIL v délce 2 týdnů, dva na Maltě a dva v Anglii. 

Projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus + Evropské unie.


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů