Naše škola realizuje projekt Naučme se anglicky s úsměvem, který byl zahájen 1. září 2018 a bude ukončen 31. 12. 2019 v rámci programu Erasmus+. Projekt je evidován pod číslem 2018-1-CZ01-KA101-047602.
Cílem projektu je zvýšit kompetence vybraných pedagogických pracovníků k zavádění nových metod a postupů, zejména metody CLIL, zvýšení jazykových kompetencí pedagogů a začlenění nových metod do výuky. Vyučující se zúčastnili jazykových vzdělávacích kurzů a metodických kurzů v zahraničí. Zvýšili své jazykové schopnosti. Seznámili se se vzděláváním v odlišném sociokulturním prostředí. Nyní implementují moderní metody výuky angličtiny a postupně zavádějí metodu CLIL do výuky.

V našem projektu byly realizovány 4 vzdělávací kurzy v oblasti metodologie CLIL v délce 2 týdnů, dva na Maltě a dva v Anglii. 

Projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus + Evropské unie.

 Zpět na předchozí stránku

GDPR Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
Úřední deska

Kateřina Rusková
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz

Mgr. Jana Švardalová
Výchovný poradce
PO-PÁ dle domluvy
svardalova@zs-proskovice.cz

PhDr. Pavla Štalmachová
Školní psycholog
PO 8:00-16:00
ST 8:00-16:00
724 041 997
stalmachova@zs-proskovice.cz

Mgr. Jana Vahalíková
Školní metodik prevence
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
604 868 841
vahalikova@zs-proskovice.cz

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013 Komunita evropských škol Evropské strukturální a investiční fondy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace