bradcaump images

Družina

Kontakt: tel. 737 125 995

 

Co nabízí naše ŠD:

 

Školní družina nabízí žákům zájmové vzdělání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, nabízíme odpočinek, hru a individuální práci s dětmi. 
U žáků podporujeme citové vztahy k lidem, k přírodě, vztah k sobě samému. Vedeme žáky k otevřené komunikaci, spolupráci a respektu. 
Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí, dbáme na správné třídění odpadu. 
Vedeme žáky k tvořivosti a rozvoji estetického vnímání. Usilujeme, aby byl prostor školní družiny příjemný a vytvářel vhodné klima. 
Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. 
Od začátku rozvíjíme u žáků schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. 
Spojení žáků různých věkových skupin umožňuje předávání zkušeností a dovedností starších žáků mladším. Učíme žáky, aby si vzájemně pomáhali, aby respektovali jeden druhého. 
Školní družina má dále k dispozici: školní zahradu, tělocvičnu, počítačovou učebnu. 
Dbáme na pitný režim dětí. 
Volně navazujeme na školní vzdělávací program základní školy, snažíme se vhodně doplnit a posílit poznatky nabyté při školním vzdělávání – řízená činnost z tematické oblasti Člověk a jeho svět. 
 

Provoz ŠD

pondělí - pátek


6:30 - 7:40 hod.

11:40 - 16:30 hod.  


Obsazení oddělení 

  Oddělení  vychovatelka umístění 
  3. oddělení T. Kuchtová, H. Matušová Učebna 4. r.  2.NP
  2. oddělení Š. Slončíková Učebna 2. r. 2.NP
  1. oddělení G. Makarová Učebna 1. r. 1.NP

 

Denní rozvrh

6.30 - 7.40 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná 
11.40 - 13.30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost 
13.30 - 15.00 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost 
15.00 - 15.30 příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů) 
15.30 - 16.30 zájmová činnost, postupný odchod dětí


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů