bradcaump images

Družina

Kontakt: tel. 737 125 995

 

Co nabízí naše ŠD:

 

Školní družina nabízí žákům zájmové vzdělání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, nabízíme odpočinek, hru a individuální práci s dětmi. 

U žáků podporujeme citové vztahy k lidem, k přírodě, vztah k sobě samému. Vedeme žáky k otevřené komunikaci, spolupráci a respektu. 

Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí, dbáme na správné třídění odpadu. 

Vedeme žáky k tvořivosti a rozvoji estetického vnímání. Usilujeme, aby byl prostor školní družiny příjemný a vytvářel vhodné klima. 

Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. 

Od začátku rozvíjíme u žáků schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. 

Spojení žáků různých věkových skupin umožňuje předávání zkušeností a dovedností starších žáků mladším. Učíme žáky, aby si vzájemně pomáhali, aby respektovali jeden druhého. 

Školní družina má dále k dispozici: školní zahradu, tělocvičnu, počítačovou učebnu. 

Dbáme na pitný režim dětí. 

Volně navazujeme na školní vzdělávací program základní školy, snažíme se vhodně doplnit a posílit poznatky nabyté při školním vzdělávání – řízená činnost z tematické oblasti Člověk a jeho svět. 
 

Provoz ŠD 

 

pondělí - pátek   
     6.30 – 7.40   hod.
   11.40 – 16.30 hod.
 

Obsazení oddělení 

 

Oddělení  vychovatel/ka umístění 
3. oddělení Mgr. F. Grygar Učebna 4.r.  2.NP
2. oddělení K. Nagyová Učebna 2.r. 2.NP
1. oddělení G. Makarová Učebna 1. r. 1.NP

 

Denní rozvrh

6.30 - 7.40 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná 
11.40 - 13.30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost 
13.30 - 15.00 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost 
15.00 - 15.30 příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů) 
15.30 - 16.30 zájmová činnost, postupný odchod dětí


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů