Základní škola, Staroveská 62

 

je škola pro žáky 1. stupně, která se nachází v atraktivním venkovském prostředí nedaleko Ostravy-Zábřehu a Výškovic, v dosahu DPMO, s autobusovou zastávkou přímo u školy. V letech 2000 - 2001 se uskutečnila rekonstrukce stávající budovy a rozsáhlá přístavba nových prostor včetně vybudování tělocvičny. Od školního roku 2001/2002 poskytuje škola žákům komfortní zázemí s novým moderním interiérem. V současné době navštěvuje školu 100 žáků 1.-5. ročníku, kteří jsou vyučováni dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Do školy s úsměvem, s výukou cizího jazyka angličtiny od 1.ročníku. Po ukončení 5. ročníku pokračují žáci ve vzdělávání na základní škole ve Staré Bělé nebo na osmiletých gymnáziích.
 

Vzhledem k nižšímu počtu žáků v jednotlivých ročnících mohou vyučující uplatňovat maximální možný individuální přístup ke každému z nich. Ve výuce se snaží uplatňovat nové moderní formy práce a alternativní prvky. Velké množství akcí během roku, školní soutěže, besedy, kurz bruslení a plavání, kulturní představení, škola v přírodě a další činnosti prohlubují, doplňují a zpestřují výchovně vzdělávací proces ve škole. Školní odpolední projekty a ukázkové hodiny pak umožňují rodičům a přátelům školy nakouknout za její zdi. Žákům s vývojovými poruchami učení je poskytována reedukační péče. Škola dosahuje stabilně velmi dobrých výchovně vzdělávacích výsledků, o čemž svědčí mimo jiné i každoročně úspěšné přijímací zkoušky našich žáků na víceletá gymnázia. Výsledky své činnosti a dění ve škole prezentují žáci ve svém časopise Floriánek.

 

Péči o žáky mimo vyučování zajišťuje školní družina, která má i ranní provoz. Zájmová činnost žáků je realizována v kroužcích, které škola nabízí v doplňkové činnosti. Dobrou, téměř každodenní spolupráci školy s rodiči potvrzuje i činnost Sdružení rodičů, které při škole pracuje a podílí se organizačně a především finančně na většině akcí pro děti.

 

Další informace o škole je možno získat na www.zs-proskovice.cz, na telefonním čísle 596 768 290 nebo během osobní návštěvy.

 

 


  Náhled ke článku Zřizovatel
Zřizovatel
Poslední aktualizace: 13.8.2011  

Statutární město Ostrava – Městský obvod Proskovice
  Náhled ke článku Školní družina
Školní družina
Poslední aktualizace: 7.9.2020  

Adresa ZŠ: Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice..zobrazit detail
  Náhled ke článku Školní jídelna
Školní jídelna
Poslední aktualizace: 30.8.2018  

Adresa ŠJ: Buková 2, 724 00 Ostrava-Proskovice..zobrazit detail
  Náhled ke článku Mateřská škola
Mateřská škola
Poslední aktualizace: 7.9.2020  

Adresa MŠ: Buková 2, 724 00 Ostrava-Proskovice..zobrazit detail
  Náhled ke článku Základní škola
Základní škola
Poslední aktualizace: 1.10.2020  

Adresa ZŠ: Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice..zobrazit detail


GDPR Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
Úřední deska

Kateřina Rusková
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz

Mgr. Jana Švardalová
Výchovný poradce
PO-PÁ dle domluvy
svardalova@zs-proskovice.cz

PhDr. Pavla Štalmachová
Školní psycholog
PO 8:00-16:00
ST 8:00-16:00
724 041 997
stalmachova@zs-proskovice.cz

Mgr. Jana Vahalíková
Školní metodik prevence
PO-PÁ dle domluvy
596 768 290
604 868 841
vahalikova@zs-proskovice.cz

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013 Komunita evropských škol Evropské strukturální a investiční fondy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace